• Şirketimizin stratejik planları doğrultusunda; personel seçimlerinde ana kriterimiz; adaylar arasında hiçbir ayrım yapmadan, işin gerekliliklerine haiz olan adayları seçmek. İhtiyaç duyulan nitelik ve yetkinlikte, gelişime açık, uzun soluklu, teknolojik gelişmelere ayak uyduran, doğru işe doğru personelin yerleştirilmesini sağlamak.
  • Mevcut personelimizin yetkinliğini arttırmak, yeni başlayan personellerimizin işe uyumunu sağlamak, sürekli gelişen ve değişen iş ortamına ayak uydurmak ve personelimizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim planları hazırlamak ve uygulamak. Eğitimin etkinliğini değerlendirme sistemimizi uygulayarak eğitimlerin verimliliğini arttırmak.
  • Personelimizin motivasyonunu ve aidiyet duygusunu sağlayacak, personelin ilgi ve beklentileri doğrultusunda, takım ruhunu ve ekip çalışmasını destekleyecek sosyal faaliyet ve aktiviteler düzenlemek.
  • İşlerin belirli bir sistematik süreç içerisinde birbirleri ile karşılaştırma yöntemi ile nisbi değerler tespit edilerek İş değerlemesi yapmak ve pozisyon kademelerine uygun olarak adaletli bir ücret skalası oluşturmak.
  • Çalışanların tam katılımıyla yeni fikirlerin elde edilerek değerlendirilmesi sonucu gerekli alanlarda iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesine olanak sağlamak ve personelin üst başarısını ödüllendirmek amacıyla “Fikrine Sağlık” ödüllendirme sistemimiz ile personelimizi motive etmek.
  • İş hedefleri ve sonuçları, kişisel yetkinlikler ve kişisel gelişim, kurumsal değerler, ödül sistemine uyum gibi kriterlerin performans sistemi doğrultusunda sürekli iyileştirme ve gelişime katkıda bulunmasını sağlamak.
  • “Anayasa’nın 18. Maddesine uygun olacak minvalde, dahil olduğu her organizasyonda insan haklarını ve toplumsal normları ekonomik çıkarlarının önüne koyan Şirketimizde; “zorla çalıştırma veya angarya hiçbir şartta ve surette uygulanmamaktadır.“
  • “Şirketimizde; Anayasa’nın 10. Maddesi ve 4857 Sayılı Yasa’nın 5. Maddesine riayet eder şekilde, hiçbir birim ve pozisyonda; ırk, dil, cinsiyet, renk, din, siyasi düşünce, felsefî inanç, mezhep ve sair kişisel hususlarda personellere karşı ayrımcılık yapılmamakta, çalışanlarımıza hoşgörü ve saygı çerçevesinde muamele gösterilmektedir.”