KOCAMAN GLOBAL DENİZCİLİK A.Ş. olarak;

Liman, Rafineri ve Tesislerde; Tahmil, Tahliye, Bakım Hizmeti ile ilgili, uzman personeli ve çağın şartlarına uygun makine teknolojisi ile kaliteli ve prensiplerinden ödün vermeden müşterilerine çözüm ortaklığı sunmaktadır. Müşterilerine en iyi hizmet sunmak için; tüm faaliyetlerinde insanı ve çevreyi en değerli varlığı olarak kabul eder. Daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi, çevre kirliliğini önlemeyi, Entegre Yönetim Sistemi süreçlerini sürekli iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

  • Kurum ve kuruluşların yanında toplumun her kesimi ile iş birliği yaparak ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak ve uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmeyi,
  • Yasal ve uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi ve sürekli takibini sağlamayı,
  • Sıfır kaza ve sıfır meslek hastalığı ilkesiyle hareket ederek faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarda, zararları en az düzeye indirecek tedbirler almayı,
  • Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin katılımı ve istişaresini sağlayarak, tüm süreçlere yeni fikirlerle destek olmalarının teşvik edilmesi ile yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesini sağlamak amacıyla mesleki ve davranışsal yetkinlikleri artıracak ortamı oluşturmayı ve eğitimler düzenlemeyi,
  • Çevrenin gelecek nesillerden ödünç alındığı bilinciyle, doğal kaynaklarımızın en verimli şekilde kullanılmasını sağlamayı,
  • Yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak atık yönetiminin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
  • Teknoloji – Ekonomi – Çevre arasındaki entegrasyondan hareketle uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufu, doğal kaynakların israfının önlenmesi, atıkların azaltılması ve atıkların geri dönüşümü yoluyla ülke ekonomisine kazandırılmasını şirketimizin ana prensibi olarak belirlemeyi,
  • Müşteri ihtiyaçlarını ve şikâyetlerini analiz ederek müşteri istek ve beklentilerini tam olarak anlamayı ve en üst düzeyde karşılamayı,
  • Kuruluşumuzun performansının sürekli iyileştirilmesi ve tüm süreçlerdeki verimliliğin artırılması için izlenebilir, ölçülebilir ve hedeflerine ulaşabilir bir Entegre Yönetim Sistemi anlayışı ile hareket etmeyi,
  • Şirketimizin faaliyet gösterdiği projelerimizde çalışan tüm personelimizin Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre bilincinin geliştirilerek sürdürülebilir bir Entegre Yönetim Sistemi oluşturmayı

KOCAMAN GLOBAL DENİZCİLİK A.Ş. ailesi olarak taahhüt etmekteyiz.

Yönetim Kurulu Başkanı

Kadir Kocaman